PzKpfw VI. Tiger

 

 

Přestože byl tank Tiger nejsilnější a maximálně účinnou zbraní na válčištích v letech 1943-1944,jeho bojeschopnost byla limitována několika faktory.Pokud byl řízen vojáky,kteří rozuměli jeho síle i slabostem byl opravdu děsivý (viz.Witmann). Ale takovéto osádky byly spíše vyjímkou.Proto přes vysokou míru bezpečnosti byl tank často zničen.Vzhledem k enormní hmotnosti tanku a s tím spojené určité těžkopádnosti,značné spotřebě paliva ale i kvůli značné poruchovosti byl tank brzy zatlačen do obranného boje(k čemuž se však paradoxně výborně hodil).Díváme-li se na tiger pesimistickým  pohledem byl to těžkopádný obr,jeho motor ani převodovka nebyli dostatečně dimenzovány pro pohon 56 tun těžkého vozidla.Tank příliš často trpěl mechanickými poruchami přetěžovaných částí,měl značnou spotřebu paliva a omezený dojezd.Podvozek s přesazovanými pojezdovými koly byl zbytečně složitý,jeho řádná údržba byla v polních podmínkách téměř nemožná.Rychlost motorického otáčení věže byla příliš malá nemluvě o ručním otáčení.Kanon postrádal stabilizátor,takže tank nemohl vést přesnou střelbu za jízdy.Avšak proti tomuto zdánlivě nekonečnému výčtu vad stojí mohutné pancéřování a nepochybně nejlepší kanon té doby.To byly dva důležité faktory které udělali z tanku Tiger nejůčinější a nejobávanější zbraň na tankových bojištích druhé světové války.Konec německé armády znamenal konec i konec Tigera který si za dobu dva a půl roku působnosti vybudil reputaci jako žádný jiný tank.Stal se skutečným symbolem  německé vojenské síly Přesvědčivě dokázal,že pouze vozidlo s nejmohutnějším pancéřováním a nejůčinější výzbrojí může přežít na moderním válčišti.V mnoha ohledech předznamenal vývoj moderních tanků.Vždyť i Panther,často považovaný za nejlepší tank druhé světové války,byl z velké části zkonstruován z poznatků které vycházeli z tanku Tiger.I přes všechny své chyby si po celou dobu působnosti zachoval daleko nejlepší poměr ztrát na jakémkoliv válčišti proti jakémukoliv protivníkovi-to je fakt který se tomuto "elitnímu"tanku nedá upřít.

Technické  údaje

Galerie

Statistiky

Forum

Kontakt